Camp de Túria

En col·laboració amb la mancomunitat de municipis el MVE va realitzar un inventari del patrimoni cultural de la comarca tenia com a finalitat la d'identificar i registrar els diferents elements patrimonials, oferint una eina bàsica per a l'elaboració de polítiques municipals de conservació i difusió. 
 
En concret, s'està realitzant el treball de suport científic i museogràfic, necessari per a la posada en marxa d'un museu etnològic a La Casa Gran de la Pobla de Vallbona que, després de 7 anys, s'ha convertit en un espai divulgació cultural i en un centre dinamització cultural molt important a la localitat.