Centre de la Imatge

Centre d´Imatge Museu Valencià d´Etnologia
Contacte

Joan Seguí

963 883 624

joan.segui@dival.es

Pau Monteagudo

963 883 561

pau.monteagudo@dival.es


 

L´arxiu del Centre d´Imatge està situat a la seu del Museu Valencià d´Etnologia.

C/Corona 36

El Centre de la Imatge reuneix els fons i col·leccions fotogràfics que esta institució ha recopilat en els últims trenta anys. Des del Museu Valencià d’Etnologia, la visió del Centre d’imatge és contribuir a arrelar la consciència de la importància del patrimoni visual per a la construcció de la memòria col·lectiva de les comunitats, i en particular, la del poble valencià.  Amb aquest aspiració de fons, la missió del centre és convertir-se en un referent a l’àmbit valencià en allò tocant a la documentació  fotogràfica i audiovisual entesa des de la perspectiva del seu valor etnològic i també museogràfic.

Una part important dels materials del Centre de la Imatge i l’origen del mateix és el fons propi, fruit de les tasques d´estudi i recerca per part del personal tècnic d´etnògrafs i conservadors sobre la societat tradicional i popular valenciana des de la fundació del museu a l´any 1982.

Per altra banda el Centre de la Imatge també custodia fons i col·leccions fotogràfiques provinents de diversos àmbits que aporten coneixement sobre una època, un territori o una activitat. Sempre des d´una aproximació amplia i transversal relacionat amb el nostre àmbit d´estudi.

Els fons i col·leccions que formen part del Centre de la Imatge estan en procés d´organització, instal·lació, descripció  i digitalització per tal de garantir-ne la preservació definitiva, la difusió i l´accés. Com a primer pas en la política de difusió volem començar a informar sobre alguns grup d´imatges on el treball està més avançat.

 

 

 

 

 

*Totes les imatges sotmeses a la llei de propietat intel·lectual. Drets morals respecte als autors i drets d´explotació respecte al Centre d´Imatge o els autors, depenent de cada cas particular. Davant qualsevol voluntat d´ús, consultar.