Colecció bibliogràfica i fons documental

http://letno.es/ca/fondos/Coleccion-efimera
1
http://letno.es/ca/fondos/coleccion-bibliografica
0
http://letno.es/ca/fondos/fondo-documental
1
Els fons que gestiona la Biblioteca-Centre de Documentació del Museu Valencià d’Etnologia són de tipologia molt variada. Conserva, organitza i difon una nombrosa col•lecció bibliogràfica especialitzada en antropologia i etnologia, i també un ric fons documental. Aquest fons està format per l’Arxiu del Museu Valencià d’Etnologia, per una nombrosa col•lecció de documentació efímera i per arxius personals; és un recurs informatiu immillorable per a comprendre millor la societat tradicional valenciana.
 
[ver-mas]
 
La Col•lecció bibliogràfica està formada per més de 29.000 volums de monografies, llibres de festes, fullets, obres de referència i recursos electrònics, i de prop de 500 títols de publicacions periòdiques especialitzades en antropologia i etnologia. Són consultables des del Catàleg. A més a més, la Biblioteca facilita l’accés a bases de dades i recursos web a través de la seua pàgina Delicious i elabora bibliografies temàtiques
 
La Col•lecció Ephemera / de documents efímers agrupa una documentació amb una variada gamma de representacions gràfiques elaborades amb un propòsit específic que no pretén sobreviure a l’actualitat del seu missatge. Encara que la majoria té una vida útil limitada, acaba convertint-se en un document de gran interés per a investigadors i col•leccionistes. Com el seu nom indica, la col•lecció està formada per documents de vida efímera, però, organitzada i classificada adequadament, ens pot donar una idea de com era la vida quotidiana de la societat en un moment donat.
 
En esta sèrie classifiquem des de recordatoris de naixement, comunió, defunció..., fins a les targetes postals que intercanviaven els enamorats en els anys quaranta i cinquanta, cartells de mà, anuncis, cromos, prospectes, etc. Este és el quadre de classificació de la col•lecció d’efímera del Museu Valencià d'Etnologia. 
 
El Fons documental conserva i organitza tota la documentació d’arxiu generada pel Museu Valencià d’Etnologia i els diferents arxius personals i d’empresa que han ingressat per donació al centre. En l’actualitat, el nostre treball se centra en la classificació i l’inventari de cada un dels fons que conservem seguint la norma de descripció ISAD (G).