Convocatòria del 22é Premi Bernat Capó de difusió de la cultura popular

(Tot el dia)
26 abr.
2021
(Tot el dia)
19 jul.
2021
Obert el plaç. Presentació de treballs fins el 19 de juliol de 2021
 
L’ETNO (Museu Valencià d’Etnologia) i l’àrea de Cultura de la Diputació de València, amb l’ànim de fomentar la investigació i la divulgació de treballs vinculats a l’estudi de la cultura popular, convoquen el Premi Bernat Capó d’Investigació i Difusió de la Cultura Popular Valenciana de la Diputació de València per a l’any 2021 en régim obert de concurrència competitiva.
 
Podran participar-hi totes les persones que hagen complit els 18 anys el dia de finalització del termini de presentació de les obres. No podran participar-hi aquelles persones que hagen guanyat el Premi Bernat Capó d’Investigació i Difusió de la Cultura Popular Valenciana en els últims cinc anys.
 
Pot optar a aquest premi qualsevol treball d’investigació inèdit de divulgació de la cultura popular valenciana. Els treballs que es presenten hauran de tindre les característiques següents:
 
- Han de fer referència a qualsevol camp de la cultura popular, tant material com immaterial. Es valoraran especialment aquells treballs que facen referència a la cultura material.
- Poden desenvolupar un tema únic o diversos temes relacionats, però no podran ser simples recopilacions d’articles.
- Poden estar escrits en valencià o en castellà.
- Hauran de ser originals, inèdits i no premiats en altres concursos o premis.
- Els originals que opten al premi es presentaran en format PDF, a doble espai, en grandària DIN A4, i tindran una extensió d’entre de 125 i 175 fulls.
 
El/La guanyador/a rebrà un premi de 6.000 €, subjectes a la fiscalitat vigent.
 
El jurat qualificador, la resolució del qual serà inapel·lable, estarà integrat per cinq vocals:
 
- Dos representants de L’ETNO.
- Un/una representant de l’AVA (Associació Valenciana d'Antropologia).
- Un/una representant de l’editorial Edicions del Bullent
- Un/una especialista de solvència reconeguda en el camp de les humanitats, la cultura popular valenciana o l’antropologia.
 
Decret amb les bases: ACÍ.
Presentació de treballs:ACÍ