El Marroc en el Record

Exposició itinerant
L'exposició està formada per 30 fotografies des del 1940 al 1960 de Francisco García Cortés , que recullen escenes urbanes , tant de les medines com dels eixamples , de diverses ciutats del nord del Marroc , així com escenes de tipus i costums que per a ells els van resultar familiars .
El record d'aquestes persones permet reconstruir part de la història quotidiana d'aquests anys i valorar que per sobre de les fronteres polítiques i culturals , hi ha elements encara molt vius amb els quals construir ponts de relació i convivència .
 
En la producció de l'exposició itinerant col · labora l'Associació la Medina , sorgida d'un col · lectiu format per més de tres mil antics residents en diverses ciutats del Marroc .
 
La Medina desitja que aquesta mostra fotogràfica serveixi per aprofundir en l'essència de la nacionalitat mixta , espanyola i marroquina , qualitat que fa sentir-los diferents d'aquells espanyols que no van viure al Marroc i que obliga a no oblidar l'enriquiment que va suposar per a uns i per a altres , marroquins i espanyols , en una pacífica i harmònica convivència .