L'Horta

Les intervencions de suport museogràfic que el Museu Valencià d'Etnologia ha realitzat en aquesta comarca abasten dues grans àrees de la cultura tradicional periurbana. La component industrial representada en el treball de suport al Museu de la Rajoleria, institució pertanyent a l'ajuntament de Paiporta, que divulga l'important patrimoni industrial desenvolupat al municipi: la construcció de maons destinats principalment a una ciutat, València, en plena expansió urbanística a principis de segle XX. 
 
Per altra banda, tant el Museu de l'horta d'Almàssera com el Molí del Testar de Paterna es relacionen amb la franja agrícola que envolta la capital, i tots dos estan directament vinculats a la gestió de l'aigua i la seva explotació. A Paterna, al Molí del Testar, s'està treballant en la recuperació d'un dels nombrosos molins hidràulics del municipi. En Almàssera, s'ha assessorat a un museu que, amb una gran component didàctica, mostra la cultura de l'horta i els conreus més característics de la zona.
 
Per últim, el Museu del Palmito d'Aldaia (MUPA) és el centre de difusió de l'artesania i l'art del palmito d'Aldaia i la Comunitat Valenciana i el Museu de Ceràmica de Paterna alberga peces recuperades d'excavacions pròpies, en la seua majoria materials pertanyents a l'època medieval quan Paterna va ser un gran centre productor de ceràmica.