Objectes

http://letno.es/ca/fondos/agricultura
1
http://letno.es/ca/fondos/ganaderia-y-animales
1
http://letno.es/ca/fondos/aprovechamientos-naturales
1
http://letno.es/ca/fondos/transformado-vegetal-y-animal
1
http://letno.es/ca/fondos/oficios-de-manufactura
1
http://letno.es/ca/fondos/industria
1
http://letno.es/ca/fondos/transportes
1
http://letno.es/ca/fondos/urbanismo-y-arquitectura
1
http://letno.es/ca/fondos/comercio-y-servicios
1
http://letno.es/ca/fondos/sociedad
0
http://letno.es/ca/fondos/domestico-y-personal
1
http://letno.es/ca/fondos/indumentaria-y-menaje-textil
0
Darrere de cada objecte quotidià, de cada peça de roba, de cada ferramenta de treball perviuen les persones que els han carregat de significats i de sentiments. Els objectes parlen dels que els van crear i els van utilitzar. Ajuden a entendre millor els formes de vida, les tècniques i les pràctiques socials que eren habituals en la societat tradicional o que estan transformant el món actual.
 
Les col·leccions s'han format amb les generoses donacions de moltes persones; amb les recuperacions realitzades per l'equip del museu i per mitjà d'adquisicions. El museu disposa de la principal col·lecció etnològica valenciana, integrada per més de 12.000 objectes de naturalesa molt diversa classificats segons el seu ús. Tan sols una xicoteta part, uns 650 objectes, s'exhibixen en l'exposició permanent del museu. La resta es custodien en les  Sales de reserva de Bétera