Prietas las filas. Vida quotidiana i franquisme

Exposició Itinerant
L'exposició és una adaptació de l'exposició temporal que es va presentar a les sales de L´ETNO en 2018. El mateix equip de dissenyadors l'ha adaptat per a la seua itinerància. Conformada per mòduls de ferro, alumini i material tipus Sandwich, s'intercalen amb vitrines metàl·liques on s'exposen alguns dels objectes amb una alta qualitat museogràfica.
A través de fotografies, documentació i objectes es mostren els mecanismes d'adoctrinament, propaganda, censura i repressió que van propiciar l'assumpció col·lectiva dels valors del règim franquista marcant cada acte de la vida quotidiana.  L'església catòlica i l'escola van jugar un paper fonamental en aquesta gran maquinària de control que el franquisme va posar en marxa a Espanya per a legitimar i transmetre els seus valors a diverses generacions d'espanyoles i espanyols des del 1939 fins al 1975.
 
Característiques tècniques
L'exposició itinerant té com a objectiu mostrar una sèrie d'objectes de la vida quotidiana del franquisme. Aquests objectes s'agrupen per àmbits exposats sobre 21 mòduls verticals auto-portants i 10 vitrines. Hi ha a més 2 mòduls verticals auto-portants destinats a la introducció de l'exposició.
 
Necessita per al seu muntatge un espai el més diàfan possible i un mínim de 150 m².