Restauració

El taller de restauració situat a Bétera, al costat de les sales de reserva, té com a funcions principals la conservació i la restauració dels fons del museu mateix. També col•labora amb aquells municipis que necessiten intervindre el seu patrimoni moble local, com és el cas de l’Ecomuseu de Bicorb, el Museu de l’Horta d’Almàssera o el Museu de les Barraques de Catarroja.
 
L’equip de restauració està compost per una restauradora i una beca de formació. La intervenció d’objectes etnològics té com a peculiaritat l’àmplia varietat de materials a tractar, la qual cosa suposa el desenrotllament de diferents tècniques i processos de conservació i restauració com ara: tractaments de neteja, consolidació, reintegracions estructurals i cromàtiques i proteccions.
 
Els criteris que se seguixen en les distintes intervencions van enfocats a frenar el deteriorament natural tenint com a premissa màxima el respecte per les marques d’ús i la pàtina original.