Servicis

Informació i consulta
Informació i consulta
Servici d’informació i referència
A través d’este servici oferim ajuda i formació a l’usuari en l’ús de les eines de consulta de la Biblioteca, i també orientació en les cerques d’informació. 
Oferim assessorament tant presencial com a distància a través del telèfon: 963883623 o dels correus electrònics: biblioteca.etnologia@dva.gva.es i centredocumentacio.etnologia@dival.es
 
Consulta en sala 
En la sala de lectura de la Biblioteca es troben en lliure accés totes les monografies i publicacions periòdiques que no siguen obres de referència (signatura: BETNO OR) i no prestables (signatura: BETNO NP).
 
L’espai de la Biblioteca és reduït, per la qual cosa és molt fàcil de trobar allò que es busca. Totes les publicacions porten un teixell amb la seua signatura, que indica l’ordre que té entre la resta. La seua ordenació és per número currens i s’hi distingix cada una de les tipologies:
Estes són les signatures que es poden trobar en el catàleg:
 
•Monografies: BETNO + nº currens
•Fullets: BETNO C. nº / nº currens
•Publicacions periòdiques: BETNO PP + nº currens
•Obres de referència: BETNO OR + nº currens
•Llibres de festes: BETNO LF+ nº currens + any
•Recursos electrònics: BETNO RE + nº currens
 
La Biblioteca posa a disposició dels seus usuaris accés gratuït a internet a través de la seua xarxa Wi-Fi en tota la sala de consulta i punts de connexió per a portàtils. A més, hi ha sis cabines de treball individual o en grup, aïllades de la sala de consulta.
 
Préstec i reprografia
Préstec
El préstec per a usuaris externs al Museu Valencià d'Etnologia és el d’un màxim de tres exemplars durant quinze dies, amb l’opció de renovar-los durant quinze dies més de manera presencial o telefonant al 963 883 623. 
 
Estan excloses del préstec les publicacions periòdiques (BETNO PP), els llibres de festes per estar considerats com publicacions periòdiques (BETNO LF), les obres de referència (BETNO OR) i les no prestables (BETNO NP).
 
Reprografia
Fotocopiadora autoservici amb monedes. Les restriccions i les limitacions per a la reproducció de documents estan motivades per la Llei de Propietat Intel•lectual.
 
 
 
 
 
Intercanvi de publicacions
La Biblioteca del Museu Valencià d’Etnologia manté intercanvi bibliotecari amb museus, universitats, ajuntaments, centres d’estudis, institucions privades, etc., de més de 24 països tan diversos com Suïssa, Itàlia, França, Estats Units, Polònia, Mèxic, República Txeca i Brasil, entre altres.
 
El Museu Valencià d'Etnologia difon les seues publicacions, tant la Revista Valenciana d'Etnologia, com la resta de monografies de les diferents col•leccions, a través del préstec interbibliotecari que gestiona la Biblioteca. Al seu torn, d’esta manera rebem nombroses publicacions dels centres col•laboradors amb què mantenim esta política d’intercanvi.
 
Si alguna entitat està interessada a mantindre intercanvi de publicacions amb el Museu Valencià d'Etnologia s’han de posar en contacte amb la Biblioteca del Museu Valencià d'Etnologia en:
 
Telèfons: 963 883 622 – 963 883 628
 
 
 
http://192.168.206.110/cgi-bin/opac/O7029/ID2fbc1205?ACC=101
1
http://192.168.206.110/cgi-bin/opac/O7022/ID055f9920?ACC=101
1
http://www.etnobloc.es
1
La Biblioteca - Centre de Documentació del Museu Valencià d’Etnologia posa a l’abast dels usuaris una sèrie de servicis per a facilitar la consulta i l’accés a la informació, que es poden consultar davall de la imatge.
 
També elabora materials per a mostrar les novetats de la col•lecció bibliogràfica, que es poden consultar en els enllaços següents:
Butlletins de sumaris (novetats de números de publicacions periòdiques)